Onderwijsarrangementen bij Taalontwikkelingsstoornissen Kinderen met een TOS (Taalontwikkelingsstoornis) ontwikkelen zich anders dan kinderen zonder beperking of met gedragsproblemen. Sommige gedragsproblemen bij deze kinderen hebben oorzaak omdat ze niet goed begrepen worden, dit uit zich in frustratie wat zich vervolgens kan…