Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Ook Super Family doet mee aan het Nationaal Programma Onderwijs. De pandemie van COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat voor veel docenten en ouders duidelijk werd dat kinderen enorm gebaat zijn bij individuele begeleiding, individuele instructies of onderwijs in kleinere groepen. Wij zien dat kinderen die de taal niet helemaal machtig zijn, maar wel leerbaar zijn, tegen het huidige onderwijsaanbod aanlopen. Te grote klassen, geluidsprikkels, teveel talige instructies en te weinig tijd vanuit de docent, zorgt ervoor dat kinderen een nog grotere ontwikkelingsachterstand op hebben gelopen en niet vanuit hun potentie van het onderwijs kunnen genieten. Kinderen met TOS, leerproblematiek of zelfs auditieve beperkingen hebben veel aan individuele begeleiding. Onze onderwijs- en zorgprofessionals hebben ook een onderwijskundige achtergrond en kunnen leerlingen met een onderwijsachterstand, leerproblematiek en/of taalontwikkelingsstoornis optimaal begeleiden met speelse methodieken en educatieve materialen die volledig zijn afgestemd op het leerprofiel van de leerling. Door onze specialistische ervaring, zorgen wij er niet alleen voor dat de onderwijsachterstanden worden verkleind of ingehaald, wij zorgen ervoor dat de leerlingen handvatten krijgen zodat zij op de langere termijn gemakkelijker aan het aangeboden onderwijs deel kunnen nemen. Super Family ontzorgt de docent, denkt mee en gaat uit van de kwaliteiten en potentie van zowel de docenten als de leerlingen. Samen hebben we hetzelfde doel, samen staan we sterker!

Wat bieden wij aan?

Super Family richt zich op kinderen met een onzichtbare stoornis als Taalontwikkelingsstoornis (TOS), Hoogbegaafdheid, taalachterstand en kinderen met leeproblematiek. Wij hebben arrangementen beschikbaar gesteld die allesomvattend zijn, voor zowel de leerlingen als docenten. Alle arrangementen zijn maatwerk, en wordt aangepast aan het niveau van de leerling, de leerstijl van de leerling en de pedagogische- en didactische stroming van school.

Onze arrangementen voor docenten

 • Consult in de klas, observatie incl. handvatten voor docent, IB en onderwijsassistent,
 • meedenken over passende leerlijnen,
 • meedenken over inrichting passend onderwijs,
 • meedenken over mogelijkheden transitie van speciaal onderwijs of sbo naar regulier (bo of vo),
 • trainingen over TOS, passend onderwijs en mogelijkheden in de klas,
 • webinars over TOS, innovatief onderwijs, het nieuwe leren, zelfgestuurd leren, en/of didactische plannen opstellen.


Onze arrangementen voor leerlingen

 • Individuele begeleiding bij schoolse taken; taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen,
 • individuele begeleiding bij ondersteuning sociaal emotionele ontwikkeling,
 • individuele begeleiding bij stimulering en ontwikkeling van executieve functies,
 • instructie in kleine groepjes bij leren lezen, taal, spelling en rekenen,
 • groepsbegeleiding bij versterking van de sociaal emotionele ontwikkeling dmv. Superhelden methode.

Wilt u meer informatie over een van onze arrangementen? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

Contactformulier