TOS en school

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onze kinderen hebben wellicht net iets meer nodig.
Hoe kunnen we het onderwijs aanpassen aan ons kindje of hoe kunnen we ons kindje de tools geven om mee te kunnen komen in het onderwijssysteem?

Kinderen met TOS leren anders. Geen kindje is hetzelfde, weet jij wat jouw kindje nodig heeft om tot leren te komen?

Kinderen met TOS begeleiden betekend maatwerk. Afstemmen op wat jouw leerling of jouw kind nodig heeft is dan ook belangrijk.
Het ene kind heeft behoefte aan visuele ondersteuning, terwijl het andere kind de ervaring of tactiel onderwijs nodig heeft.

Wist je dat?

Er niet alleen verschillende leerstijlen zijn maar ook verschillende manieren waarop kinderen hun informatie verwerken.

Dit is een heel belangrijk punt in het juist aanbieden van informatie. In onze steeds taliger wordende maatschappij is het dan ook voor kinderen met TOS of dyslexie best lastig om alles bij te benen. Juist daarom zetten wij onze kennis ook in op scholen voor  zowel de leerlingen, als IB’ers, docenten, maatschappelijk werkers en ouders.

Welk soort onderwijs past het beste bij TOS kinderen?

Afhankelijk van de hulpvraag en de kwaliteiten van jouw kind, zijn er verschillende mogelijkheden;

 

Regulier onderwijs

Voor veel kinderen is het regulier onderwijs het meest toegankelijk, het is in de buurt en de meeste kinderen maken sneller vriendjes waar ze na school mee buiten kunnen spelen. Kinderen met een TOS kunnen in veel gevallen op het regulier onderwijs terecht. Omdat kinderen met TOS vaak individuele begeleiding nodig hebben op vakken als taal, spelling en begrijpend lezen, kan er een arrangement aangevraagd worden. Deze arrangementen kunnen vanuit Auris, Kentalis, NSDSK of ons worden ingevlogen. Binnen deze arrangementen zijn er verschillende opties; licht (consult op school voor docenten) of medium (1 tot 2 x per week individuele begeleiding van leerling). Deze arrangementen kunnen door school aangevraagd worden en zijn vooral gericht op taalontwikkeling. Wanneer er ook sprake is van sociaal emotionele ontwikkelingsproblematiek, ondersteuning bij het leren leren en executieve functies, kan het samenwerkingsverband of Super Family gevraagd worden om dit extra te begeleiden. Wanneer je een school zoekt voor jouw kindje en de keuze hebt, ga dan bij de school langs. Spreek met docenten of directie, eventueel met andere ouders. Bekijk en voel of deze school jou uitdaagt of de mogelijkheid biedt om jouw kindje uit te dagen om tot leren te komen. Op de websites van de school kun je vaak ook hun zorgprotocol of protocol voor passend onderwijs vinden. Lees deze gerust door en bekijk of zij jou kindje dat kunnen bieden wat het nodig heeft.

Speciaal onderwijs; Cluster 2

Wanneer kinderen niet voldoende steun vinden binnen het regulier onderwijs is het cluster 2 onderwijs een hele fijne plek! Soms komen kinderen na de vroegbehandeling hier terecht of als kinderen op het regulier onderwijs een medium arrangement hebben, maar hier niet voldoende mee ontwikkelen. Op het cluster 2 onderwijs zitten alle specialisten in de school. Het onderwijs wordt aangepast aan jouw kind en er is ruimte voor ritme, regelmaat en natuurlijk heel veel aandacht voor de taalontwikkeling. De meeste cluster 2 scholen hebben ook een logopedist die op school intensiever met de kinderen kan oefenen. Al met al dus veel aandacht voor de ontwikkeling van uw kind.

Particulier onderwijs en TOS

Particulier onderwijs staat bekend om de individuele aandacht die kinderen krijgen en de mogelijkheid om een eigen leerlijn te volgen. In veel gevallen kan dit een enorme opluchting zijn wanneer kinderen binnen andere onderwijssystemen niet tot hun recht komen. Veel particuliere scholen vragen een hogere ouderbijdrage omdat zij geen subsidie van de staat krijgen. Echter hebben veel scholen ook een regeling voor ouders die dit niet goed kunnen financieren. Binnen de particuliere scholen horen wij veel goeds over kinderen met TOS omdat deze kinderen hier de begeleiding krijgen die ze nodig hebben en waarbij er vaak individueel gewerkt wordt. Afhankelijk van de school, kan er ook een zorgarrangement nodig zijn. Bekijk de voorwaarden van de school dan ook goed van tevoren zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Uiteraard is er ook; Speciaal onderwijs cluster 3, speciaal onderwijs; cluster 4 en speciaal basisonderwijs. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind en de school, kan er een keuze gemaakt worden voor deze vormen van onderwijs. Meer informatie vind je hier.

Pedagogische visies en TOS

Iedere school heeft een eigen pedagogische visie, bekijk wat jouw kind nodig heeft om tot leren te komen. Wanneer dat regelmaat is en structuur, dan is bijvoorbeeld een Openbare school, Christelijk of Katholiek onderwijs een beter keuze dan Montessori, Jenaplan, Vrije school of democratisch onderwijs.

Wanneer je merkt dat jouw kindje zich optrekt aan anderen of een eigen leerlijn nodig heeft, dan zijn de Montessori, Jenaplan, vrije school, Dalton of democratisch onderwijs wellicht een betere keuze.

Kijk ook goed of jullie opvoedingsstijl en jullie visie op het leven aansluit bij het onderwijs wat geboden wordt. Jullie kind gaat hier immers veel tijd spenderen en zich ontwikkelen vanuit zijn of haar volledige potentieel.

 

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen? Of vrijblijvend kort (telefonisch) overleg over uw zoon, dochter of leerling? Neem dan gerust contact met ons op.