Kitty Loduvica Hiert is algemeen directeur van Super Family.

 

“Het is mijn doel en missie om ieder kind met een Taalontwikkelingsstoornis van de juiste begeleiding te voorzien.

Hierdoor kan ieder kind volledig tot ontwikkeling komen en mag ieder kind zijn wie die echt is.”

Tags: